Vende Pune

You are here

Ofrohet nje pozicion pune si perkthyese me kualifikimet si më poshtë:

 

Kualifikimet dhe kërkesat profesionale:

 • Te zoteroje gjuhet e huaja Anglisht dhe Italisht.
 • Duhet te jete folese dhe shkruese shume e mire e gjuhes Angleze dhe Italiane.
 • Zotërimi i një gjuhe tjetër të BE është në favor të kandidatit.
 • Te kete njohuri te mira te terminologjise ligjore.
 • Te kete minimumi 2 vjet eksperience ne perkthim dokumentacioni.
 • Eksperiencat ne profilin juridik, ligjor jane ne favor te kandidatit.

Detyrat që do të kryejë:

 • Perkthyesi do te jete pergjegjes per perkthimin e:
 • Kontratave dhe marreveshjeve te parashikuara nga legjislacioni shqiptar,
 • Vendime te Gjykatave te te gjitha niveleve dhe dokumente te tjera te gjykates,
 • Njoftime, pergjigje dhe shkresa te tjera zyrtare;
 • Prokura te Posacme dhe te pergjithshme, Autorizime,
 • Opinione ligjore,
 • Vendime te organeve drejtuese te shoqerive tregtare; dhe
 • Dokumenta te tjera qe pergatiten apo perdoren nga kompania.
 • Pjesemarrje ne takime me shtetas te huaj, ne cilesine e interpretit.

Të gjithë kandidatet mund të dërgojnë CV – të e tyre me fotografi te adresa info@tbi-al.com si dhe te kontaktojne ne numrin e celularit 0684092302. 

Na Kontaktoni

 


Adresa

Rruga "Ibrahim Rugova", Qendra Biznesit "Sky Tower", Kati 10, Zyra 103, Tirana, Albania


Telefon

+355 4 2268048


Fax

+355 4 4500677

NEWLETTERS

 
Subscribe to our newsletter and get informed.

Rreth Nesh

E themeluar në vitin 2006, TBI CONSULTING është një studio konsulence me fokus, zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë, por pa u kufizuar në fushat e cilësisë, sigurisë ushqimore, mjedisit, shëndetit & sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj.

Me eksperiencë të thelluar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Jemi gjithnjë të fokusuar në identifikimin metodave sa më të përshtatshme të punës, për te dhënë gjithnjë zgjidhje efektive dhe për të arritur rezultatet më të volitshme, brënda afateve të duhura kohore.

Lexo më shumë ›

Pse Ne

Ne dhe klientët tanë përbëjmë një ekip dhe suksesi i tyre është suksesi ynë. Të tërë anëtarët e ekipit tonë janë konsulentë me eksperiencë të cilët punojnë sipas një kodi strikt të etikës.
Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar nga një shumëllojshmëri e detyrash në industritë e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Energji dhe Burime Natyrore
 • Mjedis
 • Financë
 • Ushqim dhe Pije
 • Infrastrukturë
 • Teknologji Informacioni dhe Elektronikë
 • Metalurgji
 • Naftë dhe Gaz
 • Farmaceutikë
 • Tregti dhe Logjistikë