Verifikime EMAS

Menaxhimi Ekologjik dhe Skema e Auditimit

EMAS është mjeti kryesor i menaxhimit të mjedisit për shoqëritë me qasje proaktive ndaj sfidave mjedisore dhe që dëshirojnë të:

 • Përmirësojnë performancën e tyre mjedisore dhe financiare;
 • Komunikojnë arritjet ne fushën mjedisore ndaj palëve të interesuara dhe shoqërisë në përgjithësi.

Ndan të njëjtën strukturë bazë dhe kërkesat me Standardin e Menaxhimit Mjedisor ISO 14001:2004, por ka disa principe që e bëjnë rregulloren EMAS të veçantë.

Elementet dalluese të EMAS janë performanca, besueshmëria dhe transparenca.

Përfitimet kyçe:

 • Garancia e përputhshmërisë të plotë rregullatore me legjislacionin mjedisor
 • Reduktimi i rrezikut të gjobave në lidhje me legjislacionin mjedisor
 • Efikasiteti i burimeve dhe kosto më të ulëta
 • Përmirësim i vazhdueshëm i performacnës mjedisore në mënyrë të vërtetuar
 • Informacion mjedisor i vërtetuar në mënyrë të pavarur
 • Përdorimi i logos EMAS si mjet marketingu

Na Kontaktoni

 


Adresa

Rruga "Ibrahim Rugova", Qendra Biznesit "Sky Tower", Kati 10, Zyra 103, Tirana, Albania


Telefon

+355 4 2268048


Fax

+355 4 4500677

NEWLETTERS

 
Subscribe to our newsletter and get informed.

Rreth Nesh

E themeluar në vitin 2006, TBI CONSULTING është një studio konsulence me fokus, zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë, por pa u kufizuar në fushat e cilësisë, sigurisë ushqimore, mjedisit, shëndetit & sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj.

Me eksperiencë të thelluar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Jemi gjithnjë të fokusuar në identifikimin metodave sa më të përshtatshme të punës, për te dhënë gjithnjë zgjidhje efektive dhe për të arritur rezultatet më të volitshme, brënda afateve të duhura kohore.

Lexo më shumë ›

Pse Ne

Ne dhe klientët tanë përbëjmë një ekip dhe suksesi i tyre është suksesi ynë. Të tërë anëtarët e ekipit tonë janë konsulentë me eksperiencë të cilët punojnë sipas një kodi strikt të etikës.
Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar nga një shumëllojshmëri e detyrash në industritë e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Energji dhe Burime Natyrore
 • Mjedis
 • Financë
 • Ushqim dhe Pije
 • Infrastrukturë
 • Teknologji Informacioni dhe Elektronikë
 • Metalurgji
 • Naftë dhe Gaz
 • Farmaceutikë
 • Tregti dhe Logjistikë