Shërbime Mjedisore

You are here

Burimet Natyrore si metalet, mineralet, pyjet, tokat, ushqimi, ajri dhe uji janë të domosdoshme për prosperitetin tonë, por po i përdorim ato në mënyrë tepër të shpejt në krahasim me mundësitë tona për t’i zëvendësuar ato.

Pasi popullata botërore shtohet me kalimin e kohës, përdorimi i burimeve duhet të jetë më efikas. Strategji afat-gjate janë krijuar për shumë vende me qëllim reduktimin e impaktit mjedisor, dhe një pjesë e këtyre strategjive janë tashmë pjesë e legjislacioneve dhe ndryshimeve të politikave.

Përmbushja e kërkesave për vendosjen e standardeve mund të jetë sfide shume e madhe për shumë kompani, pasi shumë ndryshime duhen sjellë në operacionet e përditshme dhe në menaxhim. Një detyrë kryesore është garantimi i përputhshmërisë ligjore dhe angazhimi në përgjegjësitë mjedisore.

Në TBI Consulting, ofrojmë shërbime mjedisore me cilësi shumë të lartë ndaj operatorëve publikë dhe privatë. Punojnë më klientët tanë për të zhvilluar një fushë veprimi të qartë dhe koncize, dhe për të ofruar llojin e informacioneve që u nevojitet klientëve tanë për të marrë vendime të sakta.

Së bashku me partnerët tanë mund të ju asistojmë në ekspertizën mjedisore si më poshtë:

Na Kontaktoni

 


Adresa

Rruga "Ibrahim Rugova", Qendra Biznesit "Sky Tower", Kati 10, Zyra 103, Tirana, Albania


Telefon

+355 4 2268048


Fax

+355 4 4500677

NEWLETTERS

 
Subscribe to our newsletter and get informed.

Rreth Nesh

E themeluar në vitin 2006, TBI CONSULTING është një studio konsulence me fokus, zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë, por pa u kufizuar në fushat e cilësisë, sigurisë ushqimore, mjedisit, shëndetit & sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj.

Me eksperiencë të thelluar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Jemi gjithnjë të fokusuar në identifikimin metodave sa më të përshtatshme të punës, për te dhënë gjithnjë zgjidhje efektive dhe për të arritur rezultatet më të volitshme, brënda afateve të duhura kohore.

Lexo më shumë ›

Pse Ne

Ne dhe klientët tanë përbëjmë një ekip dhe suksesi i tyre është suksesi ynë. Të tërë anëtarët e ekipit tonë janë konsulentë me eksperiencë të cilët punojnë sipas një kodi strikt të etikës.
Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar nga një shumëllojshmëri e detyrash në industritë e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Energji dhe Burime Natyrore
 • Mjedis
 • Financë
 • Ushqim dhe Pije
 • Infrastrukturë
 • Teknologji Informacioni dhe Elektronikë
 • Metalurgji
 • Naftë dhe Gaz
 • Farmaceutikë
 • Tregti dhe Logjistikë