Shërbime rregullatore në fushën farmaceutike

You are here

Ofrimi i shërbimeve rregullatore në fushën farmaceutike, duke përfshirë

 • Këshillim mbi strategjite dhe aspektet rregullatore për çështjet kombëtare / ndërkombëtare në fushën e produkteve farmaceutike dhe medicinale;
 • Identifikimin dhe kryerjen e procedurave përkatëse të aplikimit që lidhen me institucionet përkatëse Shqiptare në lidhje me produktet farmaceutike dhe medicinale;
 • Vlerësimi i dokumentacionit rregullator në lidhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi;
 • Përgatitja e dosjes së plotë të autorizimit të marketingut (AM), me qëllim marrjen e një AM në Republikën e Shqipërisë;
 • Përputhshmëria rregullatore dhe tregtare në lidhje me produktet medicinale lidhur me aplikantët;
 • Përgatitja dhe pjesëmarrja në takimet me autoritetet shqiptare (takimet para dorëzimit, këshilla shkencore);
 • Studime tregu në lidhje me produktet farmaceutike dhe medicinale.

Na Kontaktoni

 


Adresa

Rruga "Ibrahim Rugova", Qendra Biznesit "Sky Tower", Kati 10, Zyra 103, Tirana, Albania


Telefon

+355 4 2268048


Fax

+355 4 4500677

NEWLETTERS

 
Subscribe to our newsletter and get informed.

Rreth Nesh

E themeluar në vitin 2006, TBI CONSULTING është një studio konsulence me fokus, zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë, por pa u kufizuar në fushat e cilësisë, sigurisë ushqimore, mjedisit, shëndetit & sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj.

Me eksperiencë të thelluar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Jemi gjithnjë të fokusuar në identifikimin metodave sa më të përshtatshme të punës, për te dhënë gjithnjë zgjidhje efektive dhe për të arritur rezultatet më të volitshme, brënda afateve të duhura kohore.

Lexo më shumë ›

Pse Ne

Ne dhe klientët tanë përbëjmë një ekip dhe suksesi i tyre është suksesi ynë. Të tërë anëtarët e ekipit tonë janë konsulentë me eksperiencë të cilët punojnë sipas një kodi strikt të etikës.
Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar nga një shumëllojshmëri e detyrash në industritë e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Energji dhe Burime Natyrore
 • Mjedis
 • Financë
 • Ushqim dhe Pije
 • Infrastrukturë
 • Teknologji Informacioni dhe Elektronikë
 • Metalurgji
 • Naftë dhe Gaz
 • Farmaceutikë
 • Tregti dhe Logjistikë