BRC

You are here

BRC është një program certifikimi për cilësinë dhe sigurinë për Sigurinë Ushqimore i zhvilluar nga British Retail Consortium.

Standardet garantojnë standardizimin e cilësisë, sigurisë dhe kriteret e operimit dhe garantojnë që prodhuesit të përmbushin detyrimet e tyre ligjorë si dhe të ofrojnë mbrojtje të përshtatshme ndaj konsumatorëve përfundimtarë. Standardet Globale BRC janë tashmë shpesh një kërkesë e avancuar nga liderët e shitjes. 

Përfitimet Kyçe:

 • Certifikimi i standardeve GFSI sikundër është dhe BRC rrit mbrojtjen e markave dhe minimizon rreziqet.
 • Mundëson që një furnitor ushqimor të japë garanci se ushqimi është prodhuar, përgatitur dhe trajtuar sipas standardeve të njohura.
 • Tregon një angazhim të rëndësishëm ndaj proceseve të cilësisë dhe përmirësime të vazhdueshme që mundësojnë aksesin ndaj shitësve më të mëdhenj.

Na Kontaktoni

 


Adresa

Rruga "Ibrahim Rugova", Qendra Biznesit "Sky Tower", Kati 10, Zyra 103, Tirana, Albania


Telefon

+355 4 2268048


Fax

+355 4 4500677

NEWLETTERS

 
Subscribe to our newsletter and get informed.

Rreth Nesh

E themeluar në vitin 2006, TBI CONSULTING është një studio konsulence me fokus, zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë, por pa u kufizuar në fushat e cilësisë, sigurisë ushqimore, mjedisit, shëndetit & sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj.

Me eksperiencë të thelluar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Jemi gjithnjë të fokusuar në identifikimin metodave sa më të përshtatshme të punës, për te dhënë gjithnjë zgjidhje efektive dhe për të arritur rezultatet më të volitshme, brënda afateve të duhura kohore.

Lexo më shumë ›

Pse Ne

Ne dhe klientët tanë përbëjmë një ekip dhe suksesi i tyre është suksesi ynë. Të tërë anëtarët e ekipit tonë janë konsulentë me eksperiencë të cilët punojnë sipas një kodi strikt të etikës.
Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar nga një shumëllojshmëri e detyrash në industritë e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Energji dhe Burime Natyrore
 • Mjedis
 • Financë
 • Ushqim dhe Pije
 • Infrastrukturë
 • Teknologji Informacioni dhe Elektronikë
 • Metalurgji
 • Naftë dhe Gaz
 • Farmaceutikë
 • Tregti dhe Logjistikë