GLOBAL GAP

You are here

GLOBALG.A.P. është një standard i miratuar i Nismës së Sigurisë Ushqimore Globale (GFSI).

GLOBALG.A.P. certifikimi zgjeron tregjet e vlefshme ndaj prodhuesve të vegjël dhe të mëdhenj dhe ndihmon në përmbushjen e specifikimeve të sigurisë ushqimore dhe qëndrueshmërisë për shitësit e vegjël dhe blerësit e mëdhenj në mbarë botën.

Garanton ndaj konsumatorëve se praktiket e mira bujqësore për sigurinë ushqimore dhe praktikat e menaxhimit mjedisor të jenë në përputhje me kërkesat e GLOBAL G.A.P.

ASPEKTET KRYESORE TË GLOBALGAP 

 • Gjurmueshmëria
 • Të Dhënat dhe Inspektimi i brendshëm
 • Varietete dhe rrënjë
 • Historik dhe Menaxhim i tokave/parcelave
 • Menaxhim i dheut dhe nënshtresave 
 • Përdorimi i plehrave kimike
 • Ujitja
 • Mbrojtja e bimëve
 • Korrja
 • Menaxhimi i produkteve pas korrjes
 • Menaxhimi i mbetjeve dhe ndotja, riciklimi dhe ripërdorimi
 • Shëndeti dhe Siguria
 • Çështjet Mjedisore
 • Formulari i Ankesave

Na Kontaktoni

 


Adresa

Rruga "Ibrahim Rugova", Qendra Biznesit "Sky Tower", Kati 10, Zyra 103, Tirana, Albania


Telefon

+355 4 2268048


Fax

+355 4 4500677

NEWLETTERS

 
Subscribe to our newsletter and get informed.

Rreth Nesh

E themeluar në vitin 2006, TBI CONSULTING është një studio konsulence me fokus, zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë, por pa u kufizuar në fushat e cilësisë, sigurisë ushqimore, mjedisit, shëndetit & sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj.

Me eksperiencë të thelluar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Jemi gjithnjë të fokusuar në identifikimin metodave sa më të përshtatshme të punës, për te dhënë gjithnjë zgjidhje efektive dhe për të arritur rezultatet më të volitshme, brënda afateve të duhura kohore.

Lexo më shumë ›

Pse Ne

Ne dhe klientët tanë përbëjmë një ekip dhe suksesi i tyre është suksesi ynë. Të tërë anëtarët e ekipit tonë janë konsulentë me eksperiencë të cilët punojnë sipas një kodi strikt të etikës.
Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar nga një shumëllojshmëri e detyrash në industritë e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Energji dhe Burime Natyrore
 • Mjedis
 • Financë
 • Ushqim dhe Pije
 • Infrastrukturë
 • Teknologji Informacioni dhe Elektronikë
 • Metalurgji
 • Naftë dhe Gaz
 • Farmaceutikë
 • Tregti dhe Logjistikë