IFS

You are here

Standardi Ushqimor IFS (International Featured Standard) është një certifikim i njohur botërisht, i konceptuar për garantuar se kompanitë me certifikim IFS të mund të ofrojnë produkte të cilat të jenë në përputhje me specifikimet e produkteve të klientit dhe legjislacionin kombëtar dhe ndërkombëtar që garanton sigurinë dhe cilësinë për konsumatorët.

Standardi IFS mbështetet nga pothuajse gjithë shitësit global. Si skema GFSI edhe IFS ofron mundësi për gjithë operatorët ushqimor që këta të veprojnë në përputhje me kërkesat e shitjes dhe me pritshmërinë e konsumatorëve në nivel botëror.

Përfitimet Kyçe:

 • Marrja e certifikimit NSF në standardin IFS Food garanton certifikim të pavarur se produkti ose procesi është në përputhje me standardet specifike ndërkombëtare.
 • Mundëson që një furnitor ushqimor të japë garanci se ushqimi është prodhuar, përgatitur dhe trajtuar sipas standardeve më të njohura.
 • Tregon angazhim ndaj proceseve të cilësisë dhe përmirësimeve të vazhdueshme, mundëson aksesin ndaj shitësve të mëdhenj.

Na Kontaktoni

 


Adresa

Rruga "Ibrahim Rugova", Qendra Biznesit "Sky Tower", Kati 10, Zyra 103, Tirana, Albania


Telefon

+355 4 2268048


Fax

+355 4 4500677

NEWLETTERS

 
Subscribe to our newsletter and get informed.

Rreth Nesh

E themeluar në vitin 2006, TBI CONSULTING është një studio konsulence me fokus, zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë, por pa u kufizuar në fushat e cilësisë, sigurisë ushqimore, mjedisit, shëndetit & sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj.

Me eksperiencë të thelluar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Jemi gjithnjë të fokusuar në identifikimin metodave sa më të përshtatshme të punës, për te dhënë gjithnjë zgjidhje efektive dhe për të arritur rezultatet më të volitshme, brënda afateve të duhura kohore.

Lexo më shumë ›

Pse Ne

Ne dhe klientët tanë përbëjmë një ekip dhe suksesi i tyre është suksesi ynë. Të tërë anëtarët e ekipit tonë janë konsulentë me eksperiencë të cilët punojnë sipas një kodi strikt të etikës.
Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar nga një shumëllojshmëri e detyrash në industritë e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Energji dhe Burime Natyrore
 • Mjedis
 • Financë
 • Ushqim dhe Pije
 • Infrastrukturë
 • Teknologji Informacioni dhe Elektronikë
 • Metalurgji
 • Naftë dhe Gaz
 • Farmaceutikë
 • Tregti dhe Logjistikë