PROTOKOLLI ALBERT HEIJN

You are here

Protokolli Albert Heijn përcakton kërkesat kontraktuale që garantojnë zbatimin e plotë të legjislacionit të Bashkimit Evropian në lidhje me Nivelin Maksimal të Mbetjeve (MRLs) dhe Doza Akute Reference (ARfD) për produktet e freskëta.

 Pasi produktet e freskëta vijnë nga zona prodhimi të çdo vendi në botë, Albert Heijn ka përcaktuar një protokoll, përveç GLOBALG.A.P, që monitoron nivelet e mbetjeve në burim: prodhuesit dhe stacionet e paketimit të furnitorëve.

Qëllimi i protokollit Albert Heijn është si në vijim:

 • Udhëzim dhe mbështetje për furnitorët.
 • Transparencë e plotë në lidhje me gjurmueshmërinë dhe përdorimin e pesticideve.
 • Analizë e mirë e rreziqeve për të reflektuar në mënyrë të saktë mundësitë e shmangies së këtyre rreziqeve dhe masat e kontrollit të përdorura
 • Verifikim sistematik nëpërmjet GLOBALG.A.P
 • Një sistem për marrjen e mostrave që garanton përputhshmëri me standardet e kërkuara.
 • Kosto e sistemit përballohet nga furnitorët dhe prodhuesit dhe ata janë së bashku përgjegjës për garantimin e niveleve të mbetjeve.

Na Kontaktoni

 


Adresa

Rruga "Ibrahim Rugova", Qendra Biznesit "Sky Tower", Kati 10, Zyra 103, Tirana, Albania


Telefon

+355 4 2268048


Fax

+355 4 4500677

NEWLETTERS

 
Subscribe to our newsletter and get informed.

Rreth Nesh

E themeluar në vitin 2006, TBI CONSULTING është një studio konsulence me fokus, zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë, por pa u kufizuar në fushat e cilësisë, sigurisë ushqimore, mjedisit, shëndetit & sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj.

Me eksperiencë të thelluar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Jemi gjithnjë të fokusuar në identifikimin metodave sa më të përshtatshme të punës, për te dhënë gjithnjë zgjidhje efektive dhe për të arritur rezultatet më të volitshme, brënda afateve të duhura kohore.

Lexo më shumë ›

Pse Ne

Ne dhe klientët tanë përbëjmë një ekip dhe suksesi i tyre është suksesi ynë. Të tërë anëtarët e ekipit tonë janë konsulentë me eksperiencë të cilët punojnë sipas një kodi strikt të etikës.
Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar nga një shumëllojshmëri e detyrash në industritë e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Energji dhe Burime Natyrore
 • Mjedis
 • Financë
 • Ushqim dhe Pije
 • Infrastrukturë
 • Teknologji Informacioni dhe Elektronikë
 • Metalurgji
 • Naftë dhe Gaz
 • Farmaceutikë
 • Tregti dhe Logjistikë