TESCO NURTURE SCHEME - TN10

You are here

Tesco NURTURE është një standard i kërkuar për prodhuesit që furnizojnë Tesco me fruta, perime dhe produkte sallatë të freskëta. Garanton që praktikat më të mira bujqësore të zbatohen në prodhimin e një produkti.

Certifikimi varet nga kultivuesit dhe vërteton se produkti i tyre rritet dhe trajtohet në përputhje me kërkesat rregulatore, mbron mjedisin dhe është i sigurt, si dhe që është në përputhje me pritshmërinë e konsumatorëve të Tesco.

Skema zhvillohet bazuar në 7 shtylla:

 1. Përdorimi racional i produkteve të ruajtjes së bimëve
 2. Përdorim racional i plehut kimik dhe lëndës organike
 3. Shmangia e ndotjes
 4. Mbrojtja e shëndetit të njerëzve dhe kushteve të punës
 5. Përdorimi i qëndrueshëm i ujit, energjisë dhe burimeve natyrore të tjera
 6. Riciklimi dhe ripërdorimi
 7. Mbrojtja e kafshëve të egra dhe peizazheve si dhe mbështetja e tyre

Duke zbatuar protokollin Tesco kompanitë tregojnë kujdes dhe rrisin reputacionin dhe besueshmërinë e tyre.

Na Kontaktoni

 


Adresa

Rruga "Ibrahim Rugova", Qendra Biznesit "Sky Tower", Kati 10, Zyra 103, Tirana, Albania


Telefon

+355 4 2268048


Fax

+355 4 4500677

NEWLETTERS

 
Subscribe to our newsletter and get informed.

Rreth Nesh

E themeluar në vitin 2006, TBI CONSULTING është një studio konsulence me fokus, zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë, por pa u kufizuar në fushat e cilësisë, sigurisë ushqimore, mjedisit, shëndetit & sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj.

Me eksperiencë të thelluar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Jemi gjithnjë të fokusuar në identifikimin metodave sa më të përshtatshme të punës, për te dhënë gjithnjë zgjidhje efektive dhe për të arritur rezultatet më të volitshme, brënda afateve të duhura kohore.

Lexo më shumë ›

Pse Ne

Ne dhe klientët tanë përbëjmë një ekip dhe suksesi i tyre është suksesi ynë. Të tërë anëtarët e ekipit tonë janë konsulentë me eksperiencë të cilët punojnë sipas një kodi strikt të etikës.
Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar nga një shumëllojshmëri e detyrash në industritë e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Energji dhe Burime Natyrore
 • Mjedis
 • Financë
 • Ushqim dhe Pije
 • Infrastrukturë
 • Teknologji Informacioni dhe Elektronikë
 • Metalurgji
 • Naftë dhe Gaz
 • Farmaceutikë
 • Tregti dhe Logjistikë