FSSC 22000

Certifikimi i Sistemit të Sigurisë Ushqimore

You are here

Certifikimi i Sistemit të Sigurisë Ushqimore (FSSC 22000) është një skemë certifikimi i saktë, i bazuar në ISO dhe i pranuar në nivel ndërkombëtar për auditimin dhe certifikimin e sigurisë ushqimore në gjithë zinxhirin ushqimor. 

Kërkesat bazohen në ISO 22000, në programe paraprake sektoriale (PRPs) për të cilat kompanitë e interesuara kanë zhvilluar specifikime teknike (si p.sh. ISO/TS 22002-1 Prodhim ushqimor dhe ISO/TS 22002-4 Prodhim i Materialeve të Paketimit Ushqimor) dhe Kërkesa Shtesë të përcaktuara nga Skema FSS.

FSSC 22000 përfshin transportin dhe magazinimin në vend nëse këto janë pjesë të operacioneve. Zbatohet ndaj gjithë kompanive që operojnë në industrinë ushqimore, pavarësisht përmasave dhe kompleksitetit, fitimeve apo karakterit privat ose publik.

Përfitimet Kyçe:

 • Përmirësimi i vazhdueshëm i proceseve dhe efikasiteti i operacioneve
 • Rritja e efikasitetit të Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore duke integruar programet paraprake (PRP’s), HACCP me filozofinë Planifiko-Bëj-Kontrollo-Vepro të ISO 9001
 • Qëndrueshmëri e përmirësuar dhe gjurmueshmëri të produkteve
 • Përputhja me kërkesat ligjore, statutore dhe rregullatore
 • Njohja nga ana e Bashkëpunimi Evropian për Akreditimin (EA)

Na Kontaktoni

 


Adresa

Rruga "Ibrahim Rugova", Qendra Biznesit "Sky Tower", Kati 10, Zyra 103, Tirana, Albania


Telefon

+355 4 2268048


Fax

+355 4 4500677

NEWLETTERS

 
Subscribe to our newsletter and get informed.

Rreth Nesh

E themeluar në vitin 2006, TBI CONSULTING është një studio konsulence me fokus, zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë, por pa u kufizuar në fushat e cilësisë, sigurisë ushqimore, mjedisit, shëndetit & sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj.

Me eksperiencë të thelluar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Jemi gjithnjë të fokusuar në identifikimin metodave sa më të përshtatshme të punës, për te dhënë gjithnjë zgjidhje efektive dhe për të arritur rezultatet më të volitshme, brënda afateve të duhura kohore.

Lexo më shumë ›

Pse Ne

Ne dhe klientët tanë përbëjmë një ekip dhe suksesi i tyre është suksesi ynë. Të tërë anëtarët e ekipit tonë janë konsulentë me eksperiencë të cilët punojnë sipas një kodi strikt të etikës.
Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar nga një shumëllojshmëri e detyrash në industritë e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Energji dhe Burime Natyrore
 • Mjedis
 • Financë
 • Ushqim dhe Pije
 • Infrastrukturë
 • Teknologji Informacioni dhe Elektronikë
 • Metalurgji
 • Naftë dhe Gaz
 • Farmaceutikë
 • Tregti dhe Logjistikë