PAS 99

Sistemet e Menaxhimit të Integruara

You are here

PAS 99 është konceptuar me qëllim përmirësimin e mënyrës se si janë përdorur standardet në bizneset që përmbajnë më shumë se një standard. Kjo mund të shërbejë për të kursyer kohë dhe para pasi redukton mundësitë e mos të vepruarit në përputhshmëri.

Sistemi nënvizon elementet e përbashkëta të standardeve dhe përcakton një kuadër në të cilin të vendosen ato. Këto kërkesa përfshinë procedurat e auditimit, kontrollin e dokumentacionit, menaxhimin e riskut dhe përmirësimin e performancës.

Përfitimet Kyçe:

 • Përmirësimi i efikasitetit të përgjithshëm duke shmangur dyfishimin e detyrave
 • Ndihmon integrimin e dy apo më shumë sisteme menaxhimi në një sistem të vetëm të bashkuar
 • Një set dokumentesh, politikash, procedurash dhe procesesh
 • Mundëson përmirësimin e vazhdueshëm për gjithë sistemet e menaxhimit

Na Kontaktoni

 


Adresa

Rruga "Ibrahim Rugova", Qendra Biznesit "Sky Tower", Kati 10, Zyra 103, Tirana, Albania


Telefon

+355 4 2268048


Fax

+355 4 4500677

NEWLETTERS

 
Subscribe to our newsletter and get informed.

Rreth Nesh

E themeluar në vitin 2006, TBI CONSULTING është një studio konsulence me fokus, zhvillimin, operimin dhe zbatimin e projekteve që përfshijnë, por pa u kufizuar në fushat e cilësisë, sigurisë ushqimore, mjedisit, shëndetit & sigurisë në punë, efiçencës energjitike, sigurisë së informacionit etj.

Me eksperiencë të thelluar në ofrimin e këshillimit në fushën e menaxhimit, i përshtatemi më së miri nevojave të klientëve tanë në përputhshmëri me kërkesat specifike që ata mund të kenë.

Jemi gjithnjë të fokusuar në identifikimin metodave sa më të përshtatshme të punës, për te dhënë gjithnjë zgjidhje efektive dhe për të arritur rezultatet më të volitshme, brënda afateve të duhura kohore.

Lexo më shumë ›

Pse Ne

Ne dhe klientët tanë përbëjmë një ekip dhe suksesi i tyre është suksesi ynë. Të tërë anëtarët e ekipit tonë janë konsulentë me eksperiencë të cilët punojnë sipas një kodi strikt të etikës.
Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar nga një shumëllojshmëri e detyrash në industritë e mëposhtme:

 • Agrobiznes
 • Energji dhe Burime Natyrore
 • Mjedis
 • Financë
 • Ushqim dhe Pije
 • Infrastrukturë
 • Teknologji Informacioni dhe Elektronikë
 • Metalurgji
 • Naftë dhe Gaz
 • Farmaceutikë
 • Tregti dhe Logjistikë